VALİDE MAHPEYKER KÖSEM SULTAN VE DÖNEMİ
Yazar: Nermin Taylan


Sayfa Sayısı: 200
Boyutlar: 13,5x21 cm
ISBN: 978-605-85757-3-8
Barkod: 9786058575738
Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 1.05.2015
Basım Sayısı: 1
Fiyatı: 18 TL

Valide Mahpeyker Kösem Sultan’ın siyasetini anlamak, verdiği mücadelenin aslını öğrenmek ve neden bu denli bir çaba sarfettiğini hakkıyla bilmek için : Osmanlı’ya gelişini, padişaha eş oluşunu , eşinin kimliğini ve döneminde yaptıklarını , döneminde yaşanan vakaları, Celali isyanlarını, Osmanlı’daki iç karışıklığı, ehliyetsiz devlet adamlarını, şehzade katlini, Sultan Mustafa, Sultan Osman, Sultan Murad ve Sultan İbrahim’in taht dönemleri gibi pek çok olayı iyi öğrenmek ve daha sonra  değerlendirmek gerekmektedir.

Tümüyle Topkapı Sarayı Müze Arşivi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ve Süleymaniye Arşivi gibi arşivlerimizden alınan orijinal vesikalardan , vakanüvis eserlerinden ve günümüz akademisyenlerinin mesnetli tezlerinden kaynaklarla desteklenen ve yayınlanan bu kitap Kösem Sultan’ı detaylı bir şekilde anlatmakta ve dönemine ışık tutmaktadır.