16.yy.Osmanlı Arşiv Kayıtlarına Göre ANADOLU’DA TÜRKMENLER VE YÖRÜKLER
Yazar: Orhan SAKİN


Sayfa Sayısı: 633
Boyutlar: 14 x 23 cm
ISBN: 978-9944-159-84-5
Barkod: 9789944159845
Dili: Türkçe
Basım Tarihi: 1.02.2010
Basım Sayısı: 1
Fiyatı: 50 TL

Tarihçi Orhan Sakin’in arşiv kaynaklarına dayanarak hazırlamış olduğu bu eser, önce genel hatlarıyla 16.yy. Anadolu’sunun idari taksimatı ve demografik durumuyla birlikte, Türkmen ve Yörüklerin tarihi, Anadolu’daki dağılımları ve sosyoekonomik yapılarını ele almakta, sonra da kabile ve obaların arşiv kaynaklarına dayanan ayrıntılı bir listesini sunmaktadır.

Eserdeki listelerde boy, kabile ve cemaatlerin isimleri, bilginin alındığı arşiv kaynağını gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Böylece, Anadolu’nun tamamının siyasi birliğinin sağlandığı tarihi bir kesite ait derli toplu bir liste vermesi, eseri konuya ilgi duyanlar için vazgeçilmez önemli bir kaynak yapmaktadır.